Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ và Ca đoàn thiếu nhi Giáo xứ Phan Rang

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ và Ca đoàn thiếu nhi Giáo xứ Phan Rang
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ và Ca đoàn thiếu nhi Giáo xứ Phan Rang

Sáng ngày 15.08.2018 lúc 5h00, tại thánh đường Phan Rang, cha Phó Giêrônimô đã dâng thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – bổn mang giáo họ Đức mẹ. Ngoài ra, đồng tế với cha Phó Giêrônimô còn có cha F.X Trần Quang Láng và tham dự thánh lễ có đông bảo bà con giáo dân.

Niềm vui được nhận đôi khi Ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ Phan Rang cũng chọn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm thánh quan thầy của mình và thánh lễ bổn mạng Ca đoàn thiếu nhi được cử hành vào chiều ngày 15.08.2018 lúc 18h00, do cha Phó Martinô chủ tế.

Điểm chung của hai bài giảng mà quý cha chia sẻ là nói lên tầm quan trọng của Đức Mẹ và tràng chuỗi Mân Côi trong cuộc sống của người Công Giáo. Với những câu chuyện thiết thực về sức mạnh của kinh Kinh Mừng đã làm cho giáo dân tin tưởng và phó thác vào Mẹ hơn- Mẹ của lòng thương xót.

Cầu chúc cho giáo dân giáo xứ Phan Rang nói riêng và mọi thành phần dân Chúa nói chung luôn có lòng tôn sùng Đức Mẹ để qua Mẹ mà dễ dàng đến với Chúa.

Thánh lễ sáng 15 - 08 - 2018

 

Thánh lễ chiều 15 - 08-2018