Cha F.X. Trịnh Hữu Hưởng - Tân Hạt trưởng hạt Phan Rang

Cha F.X. Trịnh Hữu Hưởng - Tân Hạt trưởng hạt Phan Rang
Lúc 09g00, ngày 06.12.2018, Đức Cha Giuse - Giám mục giáo phận đã chủ sự Thánh lễ đặt Cha F.X. Trịnh Hữu Hưởng làm tân Hạt trưởng hạt Phan Rang kiêm Chánh xứ Phan Rang, thay Cha Giuse Võ Quý.

Lúc 09g00, ngày 06.12.2018, Đức Cha Giuse - Giám mục giáo phận đã chủ sự Thánh lễ đặt Cha  F.X. Trịnh Hữu Hưởng làm tân Hạt trưởng hạt Phan Rang kiêm Chánh xứ Phan Rang, thay Cha Giuse Võ Quý.


Ngày 10.12 tới, Cha Giuse Võ Quý sẽ về nhận nhiệm sở mới: Hạt trưởng hạt Diên Khánh kiêm Chánh xứ Hà Dừa.

Cha  F.X. Trịnh Hữu Hưởng - nguyên Hạt trưởng hạt Diên Khánh kiêm Chánh xứ Hà Dừa (21.10.2007 - 05.12.2018)

Nhà thờ giáo xứ Phan Rang

Đức Cha Giuse, Cha F.X. Trịnh Hữu Hưởng (trái) và Cha Giuse Võ Quý

Đức Cha Giuse, Cha F.X. Trịnh Hữu Hưởng (trái) và Cha Giuse Võ Quý

 Cha F.X. Trịnh Hữu Hưởng lưu niệm với Đức Cha Giuse

 

 

Tác giả bài viết: BTTGP

Nguồn tin: http://giaophannhatrang.org