Đọc sách là cả hai người cùng sáng tác.
Honoré De Balzac