Những nhà giáo giỏi nhất là những người biết tự biến mình thành cây cầu để mời học trò họ vượt qua.
Kazantzakis Nikos